Diğer Ürünler

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI;

Elektronik cihazların önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten;

  • İşyerinizde görevli personelin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
  • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
  • Hatalı dizayn ve malzemeden,
  • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
  • Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sebebi ile yapılan söndürme ve kurtarma çalışmalarından,
  • Kavrulma, kararma, duman ve isten,
  • Deprem hariç fırtına, sel, seylap yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetlerden,
  • Su ve rutubet etkisinden ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

istisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan maddi zarar ve ziyanın gerektirdiği tamirat masraflarını ve ikame bedellerini temin eder.

MAKİNA KIRILMA SİGORTASI;

Sigortalı kıymetlerin deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden ürünlerle Farmasigorta yanınızda.

MONTAJ SİGORTASI;

Sigortalı kıymetlerin montaj sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

3. ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET SİGORTASI;

Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların bedeni ve maddi kayıpları veya ölümleri nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

ECZANE AFET SİGORTASI;

Türkiye' de faaliyet gösteren tüm eczacılarımızın eczanelerini afet risklerine karşın güvence altına alacak projelere imza atıyoruz.