Eczacı Mesleki Sorumluluk Sigortaları TEKLİF İSTE

Teminat Kapsamı

Yapacakları mesleki hata, kusur, ihmal, yanlış ve yanıltıcı beyan sonucu açılacak maddi/manevi tazminat talepleri
SGK 'nın rücusu (fatura kesintisi),
Avukatlık ve mahkeme masrafları (baro tarifesi) tutarında teminata dahildir.

Teminat Dışında Kalan Haller

Beher hasarda 500 TL'den az olmamak üzere hasarın %20'si
Mesleki faaliyet sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her türlü olay ve davranışlar,
Sigortalı veya yanında çalışan kişilerin alkol,uyuşturucu vb.narkotik malzemelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
İdari para cezaları teminat haricidir.